Linker IT Software
Google
Web www.oraxcel.com
menubar-top-links menubar-top-rechts
Home Help Search Login
Welcome, Guest. Please Login.
SQL*XL: Database to Excel bridge litLIB: Excel power functions pack ExcelLock: Locking and securing your valuable Excel spreadsheets encOffice: Protect your Excel file easy and safe encOffice: Protect your Excel file easy and safe
Pages: 1
Bible: Quotes from Ecclesiastes 9-12 (Prediker) (Read 3504 times)
Gerrit-Jan Linker
YaBB Administrator
*****
Posts: 75
Bible: Quotes from Ecclesiastes 9-12 (Prediker)
26.03.12 at 08:05:32
 
Bible: Quotes from Ecclesiastes 9-12 (Prediker; NL)
 
Sections:
Prediker  9: 1-12 - De vreugde van het leven  
Prediker 9:13-10:20 - Dwaasheden  
Prediker 11:1-12:8 - Gedenk je schepper in je jeugd  
Prediker 12: 9-14 - Heb ontzag voor God  
 
A selection of quotes from Ecclesiastes 9-12 (Prediker; NL) :  
 
Prediker  9: 1-12 - De vreugde van het leven
           
9:1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien.  
 
9:3 alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden.  
 
9:4 Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw.  
 
9:5 Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.  
9:6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.
9:7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.  
9:8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.  
9:9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.  
 
9:10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.  
 
9:11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval.  
 
9:12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.  
 
Prediker 9:13-10:20 - Dwaasheden
           
9:16 Ik zei daarom tegen mezelf: Wijsheid is beter dan macht, maar de wijsheid van een mens van lage afkomst wordt geminacht en zijn woorden vinden geen gehoor.  
 
9:17 Het is beter dat je luistert naar de kalme woorden van de wijzen dan naar het geschreeuw van een heerser onder dwazen.  
9:18 Wijsheid is beter dan het wapengekletter van zo’n dwaas; hij alleen richt al veel goeds te gronde.
 
10:1 Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg, een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig.
 
10:2 De wijze volgt altijd het goede spoor, de dwaas ontspoort voortdurend,  
10:3 en terwijl hij doelloos ronddwaalt op de weg toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is.
 
10:8 Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen; wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang.  
 
10:9 Wie stenen uit een rots houwt, kan zich verwonden; wie hout in stukken hakt, loopt gevaar.  
 
10:10 Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen.  
 
10:11 Wanneer de slang niet wordt bezworen en dan bijt, helpt de kunst hem te bezweren niet meer.
 
 
 
10:12 De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.  
10:13 Wat er uit zijn mond aan woorden komt, is aan het begin al dwaasheid en wordt erbarmelijke waanzin aan het eind.  
10:14 Een dwaas bazelt er maar op los, terwijl geen mens weet hoe het later wordt en wat er na hem komt. Wie kan hem dat vertellen?  
10:15 Een dwaas zwoegt almaar door en dat mat hem af, want hij weet niet eens de weg te vinden naar de stad.
 
10:18 Luiheid ondermijnt de balken, door slappe handen krijgt het huis een lekkend dak.  
10:19 Dronkelappen denken bij hun feestmaal slechts aan hun plezier, de wijn vrolijkt alleen hun eigen leven op. Hun geld staat het ze toe.  
 
Prediker 11:1-12:8 - Gedenk je schepper in je jeugd
           
11:3 Wanneer de wolken vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft liggen op de plaats waar hij valt.  
 
11:4 Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe.  
 
11:5 Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.  
 
11:6 Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.
 
11:7 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!  
11:8 Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte.  
11:9 Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.  
11:10 Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij.  
 
12:1 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.
 
 
 
12:2 Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
12:3 De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,
de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen,
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
12:4 Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun lied versterft.
12:5 Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat.
 
12:7 Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.
12:8 Lucht en leegte, zegt Prediker,
alles is leegte.  
 
Prediker 12: 9-14 - Heb ontzag voor God
           
12:12 En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.  
 
See also:
Books of the bible: Wisdom books
http://www.oraxcel.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1331191050/0#0
Back to top
 
« Last Edit: 26.03.12 at 08:17:24 by Gerrit-Jan Linker »  

Gerrit-Jan Linker
Linker IT Software
Email WWW Gerrit-Jan Linker   IP Logged
Pages: 1