Linker IT Software
Google
Web www.oraxcel.com
menubar-top-links menubar-top-rechts
Home Help Search Login
Welcome, Guest. Please Login.
SQL*XL: Database to Excel bridge litLIB: Excel power functions pack ExcelLock: Locking and securing your valuable Excel spreadsheets encOffice: Protect your Excel file easy and safe encOffice: Protect your Excel file easy and safe
Pages: 1
Bible: Quotes from Ecclesiastes 1-8 (Prediker; NL) (Read 4018 times)
Gerrit-Jan Linker
YaBB Administrator
*****
Posts: 75
Bible: Quotes from Ecclesiastes 1-8 (Prediker; NL)
26.03.12 at 08:04:51
 
Bible: Quotes from Ecclesiastes 1-8 (Prediker; NL)
 
Sections:
Prediker 1: 2-11 - Lucht en leegte
Prediker 1:12-2:26 - Onderzoek naar wijsheid en dwaasheid
Prediker 3:16-4:6 - Onrecht en onderdrukking
Prediker 4: 7-12 - Beter met zijn tween dan alleen
Prediker 4:17-5:6 - Los je geloften in
Prediker 5: 7-8 - Ambtenaren beschermen elkaar
Prediker 5:9-6:12 - Rijkdom is leegte
Prediker 7: 1-29 - Wijsheden
Prediker 8: 1-17 - De zin van wat God doet
 
A selection of quotes from Ecclesiastes 1-8 (Prediker; NL):
 
Prediker 1: 2-11 - Lucht en leegte
           
1:2 Lucht en leegte, zegt Prediker,
lucht en leegte, alles is leegte.
 
1:3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
 
1:4 Generaties gaan, generaties komen,
maar de aarde blijft altijd bestaan.
 
1:5 De zon komt op, de zon gaat onder,
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.
 
1:6 De wind waait naar het zuiden,
dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait,
en al draaiend waait de wind weer terug.
 
1:7 Alle rivieren stromen naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.
De rivieren keren om,
ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen,
en beginnen weer opnieuw te stromen.
 
1:8 Alles is vermoeiend,
zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust,
zijn oren horen, en ze blijven horen.
 
1:9 Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.
 
1:10 Wanneer men van iets zegt: Kijk, iets nieuws,
dan is het altijd iets dat er sinds langvervlogen tijden is geweest.
 
1:11 De vroegere generaties zijn vergeten,
en ook de komende zullen weer worden vergeten.  
 
 
 
Prediker 1:12-2:26 - Onderzoek naar wijsheid en dwaasheid
           
1:14 Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind.
 
1:15 Wat krom is kan niet recht worden gemaakt, en wat ontbreekt kan niet worden meegeteld.  
1:17 Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind.  
 
1:18 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.
 
2:1 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte.  
 
2:2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe?  
 
2:11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
 
Prediker 3:1-15 - Alles heeft zijn tijd
           
3:15 Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.  
 
Prediker 3:16-4:6 - Onrecht en onderdrukking
           
3:20 Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.
 
3:21 Wie zal ooit weten of de adem van een mens naar boven opstijgt en die van een dier afdaalt  
 
4:6 Maar beter is n hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind.  
 
 
 
 
Prediker 4: 7-12 - Beter met zijn tween dan alleen
           
4:9 Je kunt beter met zijn tween dan alleen zijn, want dat is zeker samen zwoegen loont.  
 
Prediker 4: 13-16 - Beter jong en wijs dan oud en dwaas
           
4:13 Beter een wijze jongen die van lage afkomst is dan een oude dwaze koning die zijn oren sluit voor goede raad.  
 
Prediker 4:17-5:6 - Los je geloften in
           
5:2 Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazel.  
5:4 Je kunt beter geen gelofte doen dan een gedane gelofte niet inlossen.  
 
Prediker 5: 7-8 - Ambtenaren beschermen elkaar
           
Prediker 5:9-6:12 - Rijkdom is leegte
           
5:11 Een arbeider slaapt goed, of hij nu veel of weinig te verteren heeft, maar wie zwelgt in rijkdom, kan de slaap niet vatten.
 
5:14 Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee.  
 
5:15 Het is, ook dit, triest en ellendig, maar zoals hij is gekomen, zo keert hij terug. Wat is het voordeel voor de mens dat hij zwoegt voor wind?  
 
5:8 Welk voordeel heeft de wijze vergeleken met de dwaas, wat is het voordeel voor de arme dat hij inzicht in het leven heeft?  
 
5:9 Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind.  
 
5:10 Wie en wat de mens is, werd al lang geleden vastgesteld: zijn naam is Mens en hij is niet in staat het op te nemen tegen hem die meer macht bezit dan hij.  
 
5:11 Alles wat er meer over gezegd wordt, vermeerdert slechts de leegte. Wat is hiervan het voordeel voor de mens?  
 
5:12 Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon?  
 
Prediker 7: 1-29 - Wijsheden
           
7:1 Beter een goede naam dan een kostbare geur, de dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren.  
 
7:3 Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed.  
 
7:4 De gedachten van de wijze zijn graag in een huis vol rouw, die van de dwaas in een huis vol plezier.
 
7:5 Je kunt beter luisteren naar de berisping van de wijzen dan naar de lofzang van de dwazen,  
 
7:7 Afpersing maakt de wijze dwaas, steekpenningen richten het hart te gronde.
 
7:8 Beter de voltooiing van de dingen dan dat ze beginnen, beter geduld dan ongeduld.  
 
7:9 Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid, want rusteloosheid heerst in het hart van de dwazen.  
 
7:10 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.
 
7:11 Bezit kan beter samengaan met wijsheid; dat is nuttiger onder de zon.  
7:12 Ze bieden beide schaduw, maar het voordeel van de wijsheid is dat ze de mens meer schaduw in het leven biedt.
 
7:13 Bezie het werk van God: wie maakt recht wat hij krom heeft gemaakt?  
7:14 Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.
 
7:15 Dit heb ik in mijn leeg bestaan gezien: een rechtvaardig mens gaat aan zijn rechtvaardigheid ten onder, een onrechtvaardig mens leeft lang ondanks zijn slechte daden.  
7:16 Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten?  
7:17 Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd?  
7:18 Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid.  
 
7:23 Dit alles heb ik met mijn wijsheid onderzocht. Ik zei tegen mezelf: Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg.  
 
7:24 Ver is alles wat er is geweest, dieper nog dan diep. Wie zal ooit inzicht vinden?  
 
7:25 Ik heb met heel mijn hart kennis gezocht en alles wat er is heb ik proberen te doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht en wilde tot een slotsom komen; van het kwaad heb ik de dwaasheid willen kennen, van de dwaasheden de waanzin.  
 
7:29 Alles wat ik vond is dit: de mens is een eenvoudig schepsel. Zo is hij door God gemaakt, maar hij heeft talloze gedachtespinsels.  
 
 
Prediker 8: 1-17 - De zin van wat God doet
           
8:1 Wie heeft wijsheid? Wie kent de verklaring van de dingen? De wijsheid straalt de mens van het gezicht en verandert strenge ogen in een milde blik.
 
8:16 Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht,  
8:17 maar bij alles wat God doet onder de zon, zo heb ik ingezien, doet hij wat hij doet. De mens is niet in staat de zin ervan te vinden. Hij tobt zich af en zoekt ernaar, maar hij vindt hem niet, en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft, ook hij is niet in staat de zin ervan te vinden.  
 
See also:
Books of the bible: Wisdom books  
http://www.oraxcel.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1331191050/0#0
Back to top
 
« Last Edit: 26.03.12 at 16:05:58 by Gerrit-Jan Linker »  

Gerrit-Jan Linker
Linker IT Software
Email WWW Gerrit-Jan Linker   IP Logged
Pages: 1