Linker IT Software
Google
Web www.oraxcel.com
menubar-top-links menubar-top-rechts
Home Help Search Login
Welcome, Guest. Please Login.
SQL*XL: Database to Excel bridge litLIB: Excel power functions pack ExcelLock: Locking and securing your valuable Excel spreadsheets encOffice: Protect your Excel file easy and safe encOffice: Protect your Excel file easy and safe
Pages: 1
psalm 39 1-10 (Read 2446 times)
Gerrit-Jan Linker
YaBB Administrator
*****
Posts: 75
psalm 39 1-10
16.08.10 at 16:18:45
 
psalm 39 1-10
 
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester1, voor Jeduthun2.
 
2 Ik zeide: Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is.
 
3 Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede5; maar mijn smart werd verzwaard6.
 
4 Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking7; toen sprak ik met mijn tong:
 
5 HEERE! maak mij bekend mijn einde, en welke de mate9 mijner dagen zij; dat ik wete, hoe vergankelijk10 ik zij.
 
6 Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed11 gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast12 hij staat, enkel13 ijdelheid. Sela14.
 
7 Immers wandelt de mens15 als in een beeld16, immers woelen zij ijdelijk; men brengt17 bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal.
 
8 En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U.
 
9 Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel mij niet tot een smaad des dwazen18.
 
10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt19 het gedaan.
Back to top
 
 

Gerrit-Jan Linker
Linker IT Software
Email WWW Gerrit-Jan Linker   IP Logged
Pages: 1