Linker IT Software
Google
Web www.oraxcel.com
menubar-top-links menubar-top-rechts
Home Help Search Login
Welcome, Guest. Please Login.
SQL*XL: Database to Excel bridge litLIB: Excel power functions pack ExcelLock: Locking and securing your valuable Excel spreadsheets encOffice: Protect your Excel file easy and safe encOffice: Protect your Excel file easy and safe
Pages: 1
Aansluitingen artikel 1, lid 2+3 Elektriciteitswet (Read 6916 times)
Gerrit-Jan Linker
YaBB Administrator
*****
Posts: 75
Aansluitingen artikel 1, lid 2+3 Elektriciteitswet
27.02.09 at 11:18:23
 
Aansluitingen artikel 1, lid 2+3 Elektriciteitswet
 
 
Quote:

2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt als afnemer, niet zijnde een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, beschouwd een organisatorische eenheid die zich in hoofdzaak bezig houdt met het openbaar vervoer per metro, tram of trolley, met mijnbouwkundige activiteiten, met het beheer van de openbare verlichting of van verkeersregelinstallaties, dan wel met riolering, bemaling, waterzuivering of transport en distributie van water, mits:

  • a. deze eenheid daarbij uitsluitend ingevolge de technische aard van de bedrijfsuitoefening beschikt over verscheidene aansluitingen,
  • b. het totale aan de eenheid voor die bedrijfsuitoefening beschikbaar gestelde vermogen meer bedraagt dan 2 MW en
  • c. de bedrijfsuitoefening door deze eenheid op fysiek geďntegreerde basis geschiedt.

3. Een onderneming die zich in hoofdzaak bezighoudt met het vervoer van personen of goederen per trein wordt in afwijking van het eerste lid, onderdeel c, aangemerkt als afnemer, niet zijnde een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, ook indien zij geen aansluiting heeft op een net.

 
Bron:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009755/Hoofdstuk1_paragraaf1_Artikel1
Back to top
 
« Last Edit: 27.02.09 at 11:20:32 by Gerrit-Jan Linker »  

Gerrit-Jan Linker
Linker IT Software
Email WWW Gerrit-Jan Linker   IP Logged
Gerrit-Jan Linker
YaBB Administrator
*****
Posts: 75
Re: Aansluitingen artikel 1, lid 2+3 Elektriciteit
Reply #1 - 15.04.09 at 13:49:23
 
In de praktijk vallen onder deze regeling:
- Waterbewerkingsactiviteiten (besturings-, bewerkings- en bewakingsapparatuur van waterschappen en waterbedrijven);
- Activiteiten die met beheer en exploitatie van vaste of mobiele telecommunicatie- en kabelnetwerken te maken hebben (zoals KPN, Telfort, Tele2, UPC, Ziggo, etc.);
- Verkeersregelinstallaties en openbare verlichting (let op: reclameborden, die in de openbare ruimte staan en verlichting af geven, bushokjes met verlichting, informatiepanelen met achtergrondverlichting en soortgelijke vallen hier NIET onder).
Back to top
 
 

Gerrit-Jan Linker
Linker IT Software
Email WWW Gerrit-Jan Linker   IP Logged
Pages: 1